Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/08/2023

UBND huyện Phong Điền thông báo công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên

Huế với các nội dung sau:

1. Địa điểm công bố, công khai: Tại trụ sở UBND huyện Phong Điền (địa chỉ 31 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế);  tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền (địa chỉ 33 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Phong Điền và công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phong Điền có liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

2. Thời gian công bố, công khai: Trong suốt kỳ quy hoạch sử dụng đất.

3. Hồ sơ công bố, công khai gồm có:

- Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hệ thống các biểu mẫu, số liệu, danh mục công trình, dự án sử dụng đất…theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.900 khách