Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO về việc sơ tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2023
Ngày cập nhật 01/04/2023

Căn cứ Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 13/3/2023; Thông báo số 369- TB/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy năm 2023;
- Căn cứ Kế hoạch số 104-KH/HU, ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền về sơ tuyển công chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện năm 2023, Hội đồng sơ tuyển thông báo việc sơ tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phong Điền năm 2023

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 4.272 khách