Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền bứt phá mạnh mẽ để đạt tiêu chí đô thị loại IV
Ngày cập nhật 29/03/2023
Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị ở huyện Phong Điền ngày càng phát triển

     Phong Điền là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp tỉnh Quảng Trị, giao thương với các tỉnh duyên hải Bắc Trung bộ. Huyện cũng nằm trên Quốc lộ 1A, có tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua, cùng với chuỗi các đô thị Đông Hà - Phong Điền - Hương Trà - Huế - Hương Thủy - Đà Nẵng - Hội An. Ngoài ra, Phong Điền cũng giáp biển Đông, thuận tiện về giao thông đường thủy. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 945,661 km2, có 16 đơn vị hành chính bao gồm 1 thị trấn và 15 xã.

 

     Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy và chính quyền các cấp, huyện Phong Điền đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Hiện nay, Phong Điền đang tiếp tục cũng cố ngành nông nghiệp, từng bước nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ cấu kinh tế mới công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Ngoài ra, Phong Điền đang dần bứt phá bằng những chiến lược phát triển mạnh mẽ và những cơ chế, chính sách cởi mở và thông thoáng.

     Ngày 10/12/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định huyện Phong Điền trở thành thị xã và tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13/12/2021 về phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đã xác định mục tiêu huyện Phong Điền trở thành đô thị loại IV và trở thành thị xã trước năm 2025.

     Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Việc xây dựng Đề án đề nghị công nhận Đô thị Phong Điền là đô thị loại IV là yêu cầu khách quan trong tiến trình phát triển và cũng là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền, là phù hợp với định hướng, chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Công nhận huyện Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV là cần thiết, đồng thời tạo điều kiện để khai thác tối ưu các tiềm năng và lợi thế của vị trí địa lý, nhằm đảm bảo thực hiện tốt vai trò là đô thị cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế”.

     Phạm vi đánh giá bao gồm toàn bộ ranh giới địa lý hành chính huyện Phong Điền, tổng diện tích tự nhiên là 945,66 km2. Khu vực nội thị dự kiến gồm: Thị trấn Phong Điền và các xã Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải, Phong Hải, Phong Hòa, Phong Thu, Phong An và Phong Hiền. Khu vực ngoại thị dự kiến gồm các xã: Điền Hương, Điền Môn, Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ.

Bộ mặt nông thôn ở huyện Phong Điền ngày càng khởi sắc

     “Về đánh giá thực trạng phát triển huyện Phong Điền theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, trên cơ sở thực trạng của huyện Phong Điền, đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tổng hợp đánh giá huyện Phong Điền như sau: Tiêu chí 1, vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 17,19/18,00 điểm; Tiêu chí 2, quy mô dân số đạt 8,00/8,00 điểm; Tiêu chí 3, mật độ dân số đạt 6,00/8,00 điểm; Tiêu chí 4, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6,00/6,00 điểm; Tiêu chí 5, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 48,96/60,00 điểm”, ông Bách thông tin.

     Trong tổng số 63 tiêu chuẩn, có 42 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa; Có 13 tiêu chuẩn đạt điểm theo quy định; Có 8 tiêu chuẩn chưa đạt mức tối thiểu, gồm: Mật độ đường giao thông đô thị; Mật độ đường cống thoát nước chính; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; Công trình xanh; Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh; Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang.

     Tổng cộng số điểm đạt được theo 5 tiêu chí là 86,13/100 điểm. Trong đó, tiêu chuẩn về mật độ dân số đề nghị áp dụng đặc thù theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 9 “Khu vực dự kiến hình thành đô thị và các đô thị trực thuộc để bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận thì không xem xét tiêu chí mật độ dân số; các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị của tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị thực hiện theo quy định đối với loại đô thị tương ứng; mức tối thiểu của các tiêu chuẩn khác bằng 50% mức quy định của loại đô thị tương ứng”

     Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Đô thị Phong Điền trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, được xác định là các đô thị hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm, giãn dân cư, phát triển kinh tế, công nghiệp nhằm bảo tồn có giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận”.

     Trên cơ sở thực trạng phát triển đô thị của huyện, đối chiếu đánh giá theo 5 tiêu chí và 63 tiêu chuẩn đô thị loại IV quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đô thị Phong Điền đã đạt các tiêu chí của đô thị loại IV với tổng số điểm là 86,13/100 điểm.

 

Tiến Dũng (TT VH -TT&TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.648.954
Hiện tại 3.349 khách