Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Đảng ủy xã Phong Hiền quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 (khóa XII)
Ngày cập nhật 25/07/2018
Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 25/7, Đảng ủy xã Phong Hiền tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trên địa bàn toàn xã. Dự hội nghị có đồng chí Trương Diên Hùng, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong Ban chấp hành và  Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, toàn thể cán bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Trương Diên Hùng, HUV, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã nêu rõ tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và đề nghị các cấp ủy đảng, các đồng chí Bí thư cấp ủy cần chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả và chất lượng. Trên cơ sở hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các Đảng ủy trực thuộc xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình bảo đảm sát với thực tế, hợp với tình hình và có tính khả thi cao, gắn thực hiện chương trình hành động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Diên Hùng - Bí thư đảng ủy truyền đạt, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và triển khai Quyết định số 1428-QĐ/TU ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định số 124/QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt của xã nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để từng bước đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Đài Truyền thanh huyện (ctv)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 6.046 khách