Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Huyện ủy Phong Điền ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 20, 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)
Ngày cập nhật 23/07/2018

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 70-KH/TU và Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Ngày 01/6/2018, Huyện ủy Phong Điền ban hành Kế hoạch  số 55-KH/HU để triển khai thực hiện như sau:

Với mục đích quán triệt sâu sắc và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thông qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và mỗi người dân trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới. Tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện chính sách về dân số theo hướng phát triển bền vững. Nâng tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới phải được xem là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp  của toàn Đảng, toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội, phải được thường xuyên quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân huyện Phong Điền. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở, thực hiện tốt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe toàn diện và bảo hiểm y tế toàn dân. Giảm tỷ lệ mắc và tử vong các bệnh lây nhiễm, nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường sống an toàn cho nhân dân.

Chuyển trọng tâm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Giải quyết toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, để sinh tự nhiên, không xác định giới tính trước khi sinh, phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

Cụ thể, đảm bảo đến năm 2020 và những năm tiếp theo duy trì 100% tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; nâng tuổi thọ trung bình khoảng 74,5-75 tuổi; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và trên 95% trạm y tế xã, thị trấn thực hiện dự phòng, được quản lý sức khoẻ và điều trị một số bệnh không lây nhiễm; tiêm chủng mở rộng đạt trên 98,5% với 12 loại vắc xin; trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 8% và tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%; trung bình thanh niên 18 tuổi đạt chiều cao 167 cm đối với nam, 156 cm đối với nữ trở lên; tỉ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm dưới 5‰; có ít nhất 30 bác sỹ, 80 giường bệnh/ 1 vạn dân; nâng tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85%.

Về công tác dân số,  duy trì phát triển dân số tự nhiên đảm bảo 1%; giữ vững mức sinh thay thế 2,1 con; 95% nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh, 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trên, Huyện ủy đề ra 06 giải pháp cần tập trung thực hiện như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực thi các nhiệm vụ và giải pháp. Chủ động lồng ghép có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và công tác dân số cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

2. Củng cố, nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới y tế ở cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dịch vụ về dân số. Trong đó tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện mạng lưới y tế trên địa bàn huyện, đưa các dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và dân số kế hoạch hóa gia đình đến với người dân; khuyến khích tạo điều kiện để phát triển các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn huyện.

3. Nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khoẻ và tầm vóc của người dân; trong đó cần chú trọng đến đối tượng bà mẹ và trẻ em. Nhất là các chương trình về phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng; kiểm soát thừa cân - béo phì; cải thiện dinh dưỡng, thực phẩm hộ gia đình và đáp ứng dinh dưỡng trong trường hợp khẩn cấp; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, kiểm soát bệnh tật; giáo dục kiến thức, kỹ năng cho vị thành niên, thanh niên về dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, hôn nhân và gia đình.

4. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch, bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản, toàn diện, liên tục, thuận lợi cho cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc tự bảo vệ và nâng cao sức khoẻ, góp phần giảm quá tải bệnh viện; đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; triển khai và hoàn thiện hệ thống sổ sức khoẻ điện tử đến từng người dân; phát triển mô hình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên.

5. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh phát triển ngành dược tại Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn và các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền. Tăng cường việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Bảo đảm  chất lượng và số lượng thuốc; thực hiện việc truy xuất nguồn gốc thuốc, quản lý chặt chẽ quy chế kê đơn, bán thuốc tại các quầy thuốc, nhất là các quầy thuốc tư nhân. Tập trung phát triển vùng dược liệu để từng bước hình thành và phát triển một số vùng nuôi trồng, sản xuất đông dược của huyện tạo thành chuỗi liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến dược liệu trên địa bàn.

6. Phát triển nguồn nhân lực gắn với đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thương xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác y tế, nhất là việc đào tạo bác sỹ tại chỗ nhằm bảo đảm tính bền vững của việc phủ kín bác sỹ công tác lâu dài tại trạm y tế các xã, thị trấn. Tăng cường công tác phát triển và quản lý các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân gắn với công tác quản lý chi trả bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng và đúng đối tượng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ các trạm y tế và Trung tâm y tế huyện trong cung cấp các dịch vụ y tế, giảm phiền hà cho nhân dân.

Để triển khai, tổ chức thực hiện tốt, Huyện ủy giao UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng; tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát trong quá trình thực hiện để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, mang lại lợi ích và hạnh phúc cho nhân dân.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 5.882 khách