Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền tháng 3/2022 (Từ ngày 01/03/2022 đến ngày 28/03/2022)
Ngày cập nhật 04/04/2022

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

1357

 

 

603

157

446

10

6

4

 

1

Bảo trợ xã hội

198

0

0

12

11

1

0

0

0

 

2

Chứng thực

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3

Đất đai

736

0

0

455

35

420

9

6

3

 

4

Đầu tư xây dựng

20

0

0

4

0

4

1

0

1

 

5

Giao dịch bảo đảm

272

0

0

68

64

4

0

0

0

 

6

Hộ tịch

29

0

0

13

3

10

0

0

0

 

7

Hoạt động xây dựng

28

0

0

7

1

6

0

0

0

 

8

Lưu thông hàng hóa

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

9

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

8

0

0

2

2

0

0

0

0

 

10

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

47

0

0

41

40

1

0

0

0

 

11

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

16

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.368 khách