Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021
Ngày cập nhật 29/10/2021
Tại Hội nghị

Sáng ngày 28/10, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân và năm 2022.

Năm 2021, huyện Phong Điền đã gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi... tuy nhiên ngành nông nghiệp huyện vẫn đạt được một số kết quả khả quan. Năng xuất và sản lượng lúa đều tăng, trong đó bình quân cả năm đạt 62,6 tạ/ha, tăng 4,41 tạ/ha so với kế hoạch; sản lượng 61.517 tấn, tăng 5.286 tấn. Cây lạc năng suất bình quân 22 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với cùng kỳ; cây cao su  trồng mới 130 ha, nâng tổng diện tích cây cao su toàn huyện 680ha... Dự kiến, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch năm 2021 khoảng 5.676 tấn, đạt  89,56% so với kế hoạch 2021, tăng 156,94 tấn so với năm 2020. Tổng sản lượng nuôi trồng đạt 4.756 tấn, trong đó nuôi tôm trên cát đạt 4.000 tấn, nuôi tôm đầm phá đạt 25 tấn, nuôi cá nước ngọt đạt 600 tấn, nuôi cá nước mặn, lợ đạt 25 tấn....Trên địa bàn huyện hiện có 2.545 con trâu, 3.856 con bò, 23.873 con lợn; đàn gia cầm có 326.602 con. Dự kiến đến hết năm 2021, diện tích trồng rừng khoảng 1.300 ha, bên cạnh đó vận động các hộ gia đình tổ chức tham gia trồng rừng gỗ lớn 330 ha, tham gia chứng chỉ trồng rừng gỗ lớn (FSC) là 150 ha nâng tổng số diện tích rừng tham gia chứng chỉ FSC toàn huyện là 1088 ha. Năm 2021 từ nguồn ngân sách huyện đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ 8 mô hình sản xuất nông nghiệp.

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân và trong năm 2022, huyện Phong Điền sẽ tập trung các nguồn lực để đầu tư hạ tầng, tổ chức sản xuất; phục hồi một số loại cây trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó phấn đấu giá trị sản xuất bình quân tăng 5,3%, trong đó nông nghiệp tăng 5,7%, lâm nghiệp tăng 6,85%, ngư nghiệp tăng 4,0%; năng suất lúa bình quân cả năm phấn đấu đạt 62,5 tạ/ha; trồng mới và trồng lại khoảng 100 ha cây bưởi Thanh trà, 150 ha cây bưởi da xanh...

Trần Minh (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 13.093 khách