Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 8 năm 2023 (Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 01/9/2023)
Ngày cập nhật 10/09/2023

Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 01/9/2023:

Đã tiếp nhận 1643 hồ sơ, trong đó trực tuyến 541 hồ sơ (32,93%), truyền thống 1102 hồ sơ (67,07%). Đã giải quyết 879 hồ sơ, trong đó: trước hạn và đúng hạn 870 hồ sơ (98,98%), trễ  hạn 09 hồ sơ (1,02%); đang giải quyết 755 hồ sơ, trong đó: đang trong hạn 745 hồ sơ, đã quá hạn: 10 hồ sơ. Cụ thể như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1643

879

809

67

9

755

745

10

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

19

12

12

0

0

7

7

0

2

Bảo trợ xã hội

133

130

127

3

0

3

3

0

3

Chứng thực

3

3

1

2

0

0

0

0

4

Đất đai

1143

463

448

11

4

679

669

10

5

Giao dịch bảo đảm

159

149

118

37

0

2

2

0

6

Hộ tịch

19

13

9

0

4

6

6

0

7

Hoạt động xây dựng

16

6

6

0

0

10

10

0

8

Người có công

1

0

0

0

0

1

1

0

9

Phát triển nông thôn

4

0

0

0

0

4

4

0

10

Quy hoạch

50

19

16

2

1

31

31

0

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

7

6

4

2

0

1

1

0

12

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

0

0

0

1

1

0

13

Thi đua - Khen thưởng

4

1

1

0

0

3

3

0

14

Tổ chức phi chính phủ

1

1

1

0

0

0

0

0

15

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

25

24

14

10

0

1

1

0

16

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

58

52

52

0

0

6

6

0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.727 khách