Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền tháng 7 (từ ngày 24/6/2022 đến ngày 23/7/2022)
Ngày cập nhật 28/07/2022

 STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1203

563

411

129

23

640

597

43

1

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

0

0

0

0

1

1

0

2

Bảo trợ xã hội

130

121

111

10

0

9

9

0

3

Chứng thực

11

11

10

1

0

0

0

0

4

Đất đai

743

154

122

18

14

589

546

43

5

Đầu tư xây dựng

4

0

0

0

0

4

4

0

6

Giao dịch bảo đảm

192

185

102

76

7

7

7

0

7

Hộ tịch

13

13

10

3

0

0

0

0

8

Hoạt động xây dựng

14

10

9

0

1

4

4

0

9

Kinh doanh Khí

1

1

1

0

0

0

0

0

10

Lưu thông hàng hóa

1

0

0

0

0

1

1

0

11

Môi trường

1

0

0

0

0

1

1

0

12

Người có công

5

2

2

0

0

3

3

0

13

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

0

0

0

0

1

1

0

14

Quy hoạch

1

0

0

0

0

1

1

0

15

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

25

25

7

18

0

0

0

0

16

Thi đua - Khen thưởng

3

2

1

0

1

1

1

0

17

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

37

30

27

3

0

7

7

0

18

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

20

9

9

0

0

11

11

0

 

TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 12.398 khách