Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Phong Điền phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới
Ngày cập nhật 22/09/2022
Chủ tịch UBND huyện Phong Điền tiếp công dân định kỳ

     Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người, đoàn kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Phong Điền xác định vấn đề đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu, phải được quán triệt trong các lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách đến thực tiễn.

 

     Vượt qua khó khăn, thử thách

     Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cán bộ và nhân dân huyện Phong Điền đã cố gắng nỗ lực vượt bậc. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng hướng. Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng khá. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực. Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục có nhiều chuyển biến. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở đã được triển khai khá đồng bộ.

     Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: “Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23/NQTW, đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, các thành phần kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng trên cơ sở các tiềm năng và lợi thế cũng như định hướng phát triển của địa phương, nhờ vậy giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm trên 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người khoảng 53 triệu đồng/người/năm. Đến nay, huyện Phong Điền có 10/15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; phấn đấu cuối năm 2022 có thêm 5 xã đạt chuẩn. Các lĩnh vực về KTXH đều có bước phát triển; đời sống nhân dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, tạo nên diện mạo mới trong nông thôn”.

     “Cơ sở vật chất trường học thường xuyên được quan tâm đầu tư, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh. Đến nay, trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 hằng năm thường xuyên đạt 100%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%; Số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ trên 96%. Số trường quốc gia đạt chuẩn: Bậc học mầm non: 7/10 trường, tỉ lệ 70%; cấp học tiểu học: 7/8 trường, tỉ lệ 87,5%; cấp học THCS: 6/7 trường, tỉ lệ 85,7% và cấp học THPT: 2/2 trường, tỉ lệ 100%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 58%, đã từng bước có sự gắn kết giữa đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Hiện nay, tất cả các trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi toàn huyện còn 8.05%. Cơ bản được sử dụng nguồn nước sạch để đảm bảo mục tiêu cấp nước sạch cho 100% cho người dân”, ông Thái cho biết thêm.

     Việc triển khai ứng dụng công nghệ trên các lĩnh vực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và cải thiện nhu cầu đời sống của nhân dân. Ứng dụng mô hình sản xuất công nghệ cao như: nhà lưới có sử dụng hệ thống tưới tự động, áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ, theo hướng VietGAP cho các loại cây trồng, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất gốm ở Phước Tích, đệm bàng Phò Trạch, sản xuất tinh dầu tràm và các loại tinh dầu dược liệu, sản phẩm mộc mỹ nghệ ở Mỹ Xuyên… đạt kết quả khá tốt. Công tác đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ được triển khai đến các hộ dân. Hoạt động sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu đặc sản được quan tâm, góp phần tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm trên địa bàn, đã triển khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho 17 sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước được mở rộng.

Thanh niên Phong Điền sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

     Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu cao, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động phối hợp với các lực lượng và cùng với toàn dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển KTXH của địa phương.

     Phát huy vai trò trách nhiệm

     Việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở triển khai, thực hiện nghiêm túc. Những nội dung công khai để nhân dân biết đã được UBND huyện Phong Điền và các xã, thị trấn thực hiện như: niêm yết, công khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất; mức thu các loại phí, lệ phí; việc niêm yết các thủ tục hành chính. Đến nay, ở cấp huyện đã niêm yết công khai 47 lĩnh vực với 361 thủ tục hành chính, ở cấp xã đã niêm yết công khai 23 lĩnh vực với 144 thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát các thủ tục hành chính để chủ động niêm yết công khai để nhân dân biết.

     Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai tích cực; vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, góp phần giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính để phục vụ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, tập trung đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của huyện để nắm bắt kịp thời thông tin phản ánh từ người dân, doanh nghiệp.

     Chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Phong Điền được nâng lên. Tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của cử tri. Đã tập trung kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tổ chức và hoạt động của UBND huyện và các xã, thị trấn có nhiều tiến bộ, đã phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; đoàn kết nhất trí cao trong quản lý, điều hành các hoạt động quản lý Nhà nước. Công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến xã được quan tâm.

     Thông qua hình thức như tổ chức họp thôn, bản, tổ dân phố để lấy ý kiến của cử tri đại diện cho từng hộ gia đình trong việc bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề như: Huy động đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi; xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa; xây dựng Nông thôn mới; quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ngày vì người nghèo, bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo, hộ cận nghèo... được UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc.

     UBND huyện và các xã, thị trấn đã bố trí địa điểm tiếp công dân và xây dựng hộp thư góp ý tại trụ sở làm việc, tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hàng năm, Chủ tịch UBND huyện và các xã, thị trấn tổ chức hơn 216 buổi tiếp dân; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và đã tiếp nhận hơn 1.157 ý kiến tham gia bằng hình thức tham gia tại cuộc họp. Trên cơ sở ý kiến tham gia của nhân dân, UBND từ huyện đến cơ sở tiếp thu và từ đó quyết định về những việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

     Ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên theo hướng “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” cùng với chủ trương “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai và báo cáo kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Chú trọng việc phát huy dân chủ trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, giải quyết chế độ, chính sách, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức kết hợp với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Công khai, minh bạch kế hoạch công tác năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan, đơn vị.

     Tạo sự đồng thuận, đẩy mạnh các phong trào thi đua

     Trong những năm qua, UBND huyện Phong Điền đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV; Kế hoạch về triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Phong Điền đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 phát động sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện.

     Thực hiện có hiệu phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; các phong trào phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mai vàng trước ngõ”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”, phong trào “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” với phương châm “Thân thiện - đơn giản - đúng hẹn”, phong trào nét đẹp công sở,... và các cuộc vận động: ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và “văn hoá phẩm” độc hại. Tổ chức có hiệu quả phong trào “cả nước trở thành một xã hội học tập”, “học tập suốt đời”, trước hết trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

     Với niềm tin vào sự đổi mới và lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào tương lai tươi sáng của đất nước, các tầng lớp nhân dân huyện Phong Điền tiếp tục tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh 

Tiến Dũng (TT VH - TT& TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.705.142
Hiện tại 1.793 khách