Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Ngày cập nhật 15/09/2023
Phát động chiến dịch Hãy làm sạch biển

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, ngày 14/9, UBND huyện ban hành công văn số 4150/UBND - TNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn  năm 2023.

 

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các hoạt động như: tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện, bền vững với môi trường; lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan; tăng cường rà soát, kiểm tra các hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn công nghiệp theo Công văn số 5211/UBND-TNMT ngày 08/12/2022 của UBND huyện; tiếp tục chủ động triển khai Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,....

Người dân chung tay làm vệ sinh môi trường tại bãi biển xã Phong Hải

Theo lãnh đạo UBND huyện cho biết: Trong thời gian tới UBND sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” “Nhặt một cọng rác bạn đã làm cho Huế sạch hơn”. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý hành vi thu gom, thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường,….

Với các hoạt động làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn huyện, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

 

Khánh Trình (TT VH - TT&TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 4.362 khách