Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trạm trộn bê tông nhựa công suất 120 tấn/giờ phục vụ dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn tại xã Phong Mỹ
Ngày cập nhật 03/08/2022

       Thực hiện Khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”

       Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyên Phong Điền xin đăng tải toàn văn Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trạm trộn bê tông nhựa công suất 120 tấn/giờ phục vụ dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn tại xã Phong Mỹ của Công ty TNHH Hòa Hiệp trên Trang Thông tin Điện tử của UBND huyện theo quy định. 

       Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trạm trộn bê tông nhựa công suất 120 tấn/giờ tại tệp đính kèm./

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.657.259
Hiện tại 3.388 khách