Tìm kiếm
Kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 12/02/2020

 

NGÀY TIẾP

 

ĐẠI BIỂU TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

16/01/2020

 

Đ/c Võ Văn Vui – Chủ tịch HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

21/01/2020

Đ/c Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Hội trường UBND Phong Hiền

07/02/2020

 

Đ/c Văn Công Bình – Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

20/02/2020

Đ/c Võ Văn Vui – Chủ tịch HĐND huyện

 

Hội trường UBND xã Điền Hòa

06/3/2020

Đ/c Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

19/3/2020

Đ/c Văn Công Bình – Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Hội trường UBND xã Phong Mỹ

3/4/2020

Đ/c Võ Văn Vui – Chủ tịch HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

17/4/2020

Đ/c Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Hội trường UBND xã  Phong Hải

07/5/2020

 

Đ/c Văn Công Bình – Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

21/5/2020

Đ/c Võ Văn Vui – Chủ tịch HĐND huyện

 

Hội trường UBND xã Phong Chương

04/6/2020

 

Đ/c Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

19/6/2020

Đ/c Văn Công Bình – Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Hội trường UBND xã  Điền Môn

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.288 khách