Tìm kiếm
Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện
Ngày cập nhật 12/02/2020

 

NGÀY TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

16/01/2020

 

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

21/01/2020

Đ/c  Hoàng Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện

Hội trường UBND Phong Hiền

07/02/2020

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

20/02/2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Hội trường UBND xã Điền Hòa

06/3/2020

Đ/c Hoàng Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

19/3/2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Hội trường UBND xã Phong Mỹ

3/4/2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

17/4/2020

Đ/c Hoàng Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện

Hội trường UBND xã  Phong Hải

07/5/2020

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

21/5/2020

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Hội trường UBND xã Phong Chương

04/6/2020

 

Đ/c Hoàng Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

19/6/2020

Đ/c Nguyễn Văn Bình- Phó Chủ tịch UBND huyện

Hội trường UBND xã  Điền Môn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.380
Hiện tại 5.211 khách