Tìm kiếm
Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 23/01/2019

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông báo số  04  /TB-UBND ngày 04 /01/2019)

 

NGÀY TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

09/01/2019

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

23/01/2019

Đ/c  Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Hội trường UBND thị trấn Phong Điền

12/02/2019

 

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

27/02/2019

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Hội trường UBND xã Điền Lộc

13/3/2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

27/3/2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

 

Hội trường UBND xã Phong Mỹ

10/4/2019

 

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

24/4/2019

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Hội trường UBND xã  Điền Hải

08/5/2019

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

22/5/2019

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

(Tiếp cùng với đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh)

 

Hội trường UBND xã Phong Bình

05/6/2019

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

19/6/2019

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Hội trường UBND xã  Phong An

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.275 khách