Tìm kiếm
Kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018
Ngày cập nhật 31/01/2018

Thực hiện Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014   của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch và thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực HĐND huyện như sau:

1.      Lịch tiếp công dân:

 

 

NGÀY TIẾP

 

ĐẠI BIỂU TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

11/01/2018

 

Đ/c Nguyễn Đại Vui - Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

26/01/2018

Đ/c Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Hội trường UBND xã Phong An

09/02/2018

 

Đ/c Văn Công Bình – Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Hội trường UBND xã Điền Môn

28/02/2018

Đ/c Nguyễn Đại Vui - Chủ tịch HĐND huyện (Tiếp Công dân cùng với đ/c Hoàng Khánh Hùng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Trường Hợi - Phó Trưởng ban Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện)

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

08/3/2018

Đ/c Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Hội trường UBND xã Phong Mỹ

22/3/2018

Đ/c Văn Công Bình – Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

05/4/2018

 

Đ/c Nguyễn Đại Vui - Chủ tịch HĐND huyện    

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

19/4/2018

Đ/c Văn Công Bình – Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Hội trường UBND xã  Phong Hòa

10/5/2018

 

 

Đ/c Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

31/5/2018

Đ/c Nguyễn Đại Vui - Chủ tịch HĐND huyện      

 

 

Hội trường UBND thị trấn Phong Điền

14/6/2018

 

 

Đ/c Văn Công Bình – Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

28/6/2018

Đ/c Võ Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Hội trường UBND xã  Phong Chương

 

 

2. Thường trực HĐND huyện đề nghị:

- Các đại biểu HĐND huyện sắp xếp công việc để tham dự các buổi tiếp công dân theo đúng kế hoạch.

- Ban Tiếp công dân huyện chủ động bố trí, mời các cơ quan chức năng dự buổi tiếp công dân cùng Thường trực HĐND huyện; bố trí địa điểm đối với các buổi tiếp dân do Thường trực HĐND huyện chủ trì.

- Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn; các Đài truyền thanh huyện thông tin rộng rãi cho nhân dân biết thời gian, địa điểm tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tại các địa phương, đơn vị./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.397 khách