Tìm kiếm
Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND huyện 6 tháng cuối năm 2016
Ngày cập nhật 18/07/2016

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông báo số 117/TB-UBND ngày 5/07/2016)

 

NGÀY TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

08/7/2016

 13/7/2016

28/7/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình- Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

Xã Phong Xuân.

Xã Phong Mỹ.

 

04/8/2016

18/8/2016

26/8/2016  

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

Xã Phong An

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

05/9/2016

 16/9/2016

 3/9/2016

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

Thị trấn Phong Điền

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

 

5/10/2016

19/10/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

(Tiếp Công dân với  đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh)

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

Xã Phong Chương

 

05/11/2016

18/11/2016

25/11/2016

 

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

Xã Điền Hương

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

 

06/12/2016

16/12/2016

23/12/2016

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

Xã Phong  Bình

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường Phò Trạch)

 

 

VP HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.490 khách