Tìm kiếm
Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND huyện Quý II năm 2016
Ngày cập nhật 01/04/2016

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ QUÝ II NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông báo số 46/TB-UBND ngày 29/03/2016)

 

NGÀY TIẾP

 

 

NGƯỜI TIẾP

 

 

ĐỊA ĐIỂM

08/4/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường

Phò Trạch)

29/4/2016

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND

huyện

Xã Phong Hòa

11/5/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường

Phò Trạch)

27/5/2016

Đ/c Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Xã Điền Hải

10/6/2016

Đ/c Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND

huyện

Trụ sở Tiếp dân

huyện (số 31 đường

Phò Trạch)

24/6/2016

Đ/c Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Phong Thu

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.606 khách