Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 26/08/2022
Đồng chí Trần Quang Cườm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phong Điền quán triệt các Nghị quyết

     Sáng ngày 26/8, Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho gần 120 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.Đồng chí Trần Quang Cườm, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chủ trì triển khai các chuyên đề.

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của huyện triển khai, quán triệt các chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

     Thông qua đây nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Gần 120 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, tiếp thu Nghị quyết

     Các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm được quán triệt lần này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Thông qua việc học tập và quán triệt góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tùy theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị sớm triển khai các nội dung của Nghị quyết nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

     Theo kế hoạch, ngày 30/8 tới, Huyện ủy Phong Điền sẽ tiếp tục tổ chức lớp thứ 2 về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho các đại biểu cán bộ, đảng viên, đoàn viên của huyện.

Tiến Dũng (TT VH -TT&TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 6.059 khách