Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Phong Điền đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới năm 2022
Ngày cập nhật 26/08/2022
Trao giấy chứng nhận cho đảng viên mới

     Năm 2022, Huyện ủy Phong Điền đề ra chỉ tiêu phát triển 151 đảng viên mới. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các cơ sở đảng trực thuộc để triển khai thực hiện; các cơ sở đảng đã có nhiều cố gắng, tích cực thực hiện và đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên,từ đầu năm đến nay, toàn huyện Phong Điền mới kết nạp được 52/151 đảng viên, đạt tỷ lệ 34,4% chỉ tiêu kế hoạch năm (20/35 cơ sở đảng tổ chức lễ kết nạp).

 

     Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên đạt thấp là do công tác rà soát, tạo nguồn chưa được thực hiện tốt, một số cấp ủy, chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên mới, quyết tâm chính trị chưa cao; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phát triển đảng viên, việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú còn hình thức, thụ động...

     Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền yêu cầu cấp ủy các cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc viết lý lịch, thẩm tra, xác minh lý lịch đối tượng đảng; kiểm tra chặt chẽ, hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị trước khi kết nạp. Chú trọng phát triển đảng viên trong nguồn đoàn viên, hội viên, địa bàn dân cư, trường học, y tế,... Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú, đặc biệt là tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Thực hiện quy trình kết nạp đảng viên đảm bảo theo quy định; thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời, trao đổi giải quyết những khó khăn trong quá trình giải quyết hồ sơ.

     Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền xác định công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; kết quả công tác phát triển đảng viên sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022.

 

Tiến Dũng (TT VH -TT&TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 6.017 khách