Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền truyền thông về an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên công đoàn, người lao động
Ngày cập nhật 30/06/2021
Sáng ngày 29/6/2021, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Phong Điền tổ chức hội nghị truyền thông về an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động năm 2021.
 
 

 

 

Trong những năm qua, cùng với việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, các cấp Công đoàn trong toàn huyện đã đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cho đoàn viên và người lao động. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một hoạt động rất quan trọng, do vậy LĐLĐ huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền Luật công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT... tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Việc triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đợn vị, doanh nghiệp được CNVCLĐ đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt "Chuẩn văn hoá" được thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong tu dưỡng đạo đức, sửa đổi tác phong làm việc của mỗi cán bộ công chức viên chức. Vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc triển khai và vận động CNVCLĐ xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành pháp luật lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn và nghiên cứu các nội dung như: kỹ năng đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng xã hội; cách tiếp cận và thông tin trên mạng xã hội, đồng thời truyền thông về an toàn giao thông cho đoàn viên công đoàn. Buổi truyền thông nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông công đoàn, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; thói quen ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông và tự phòng tránh tai nạn giao thông; những kiến thức pháp luật hữu ích về tác phong, kỷ luật lao động cho đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao ý thức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở an toàn, lành mạnh.

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ đã thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Với vai trò, trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Phong Điền sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa; các phong trào thi đua của CNVCLĐ do Công đoàn phát động.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.046.013
Hiện tại 255 khách