Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Tập huấn nghiệp vụ và sử dụng Capi điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
Ngày cập nhật 27/06/2021
Tại hội nghị tập huấn

Ngày 25/6/2021, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng Capi điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cho cán bộ văn phòng thống kê và điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đây là một trong ba cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng do Ngành Thống kê thực hiện. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã có một số thay đổi cơ bản đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Đó là việc thay đổi về đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện tổng điều tra, triển khai thu thập thông tin; thay đổi về cách thức đặt câu hỏi, bổ sung đối tượng điều tra toàn bộ các cơ sở không có địa điểm kinh doanh cố định; thay đổi từ việc tiếp cận ngành kinh tế sang ngành sản phẩm...

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ và sử dụng CAPI điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng lần này được giới thiệu các nội dung chính như: Hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; hướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; yêu cầu về thiết bị di động sử dụng trong điều tra; hướng dẫn cài đặt chương trình điều tra; hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2021; hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng năm 2021…Đồng thời, các học viên được hướng dẫn quy trình, nội dung thu thập thông tin phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng CAPI;...Với nhiều điểm cải tiến, đổi mới của cuộc TĐT kinh tế năm 2021, Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin tới các đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các nội dung được trình bày tại Hội nghị.

Đây là những cơ sở, nghiệp vụ quan trọng để Ban chỉ đạo và các điều tra viên tiếp tục nỗ lực, hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đạt tiến độ, chất lượng và đảm bảo yêu cầu chung của cuộc Tổng điều tra.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.045.924
Hiện tại 246 khách