Tìm kiếm

Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, tuần thứ 02 (Từ ngày 11-17/01/2021)
Ngày cập nhật 12/01/2021

Ngày

Đ/c Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái, UVBTV, P. Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho

UVBTV, PCT TT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

11/01

S

- 7h30: Làm việc ở cơ quan

- 09h: Làm việc với Văn phòng HĐND&UBND huyện

8h: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thuế

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

- 13h30: Làm việc ở cơ quan

- 15h: Hội ý Thường trực Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở (Huế).

Làm việc với Ban KTXH HĐND huyện

Thứ Ba

12/01

S

Dự hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Sở Tài chính

Đi cơ sở

Đi cơ sở các xã Phong Chương; Phong Bình

Làm việc tại cơ quan

C

- 13h30: Làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị hoạt động Tết Nguyên Đán (đ/c Nhàn);

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Sở Du lịch

Dự Hội nghị tổng kết  Công tác Tuyên giáo năm 2020 tại huyện ủy

Dự Hội nghị tổng kết  Công tác Tuyên giáo năm 2020 tại huyện ủy

Thứ Tư

13/01

S

- 08h: Họp về Hỗ trợ giống cây trồng vụ đông xuân

Làm việc với các ngành về KH phân bổ khắc phục lụt bão từ nguồn của UBMTTQVN Tỉnh

Làm việc  UBND huyện, các ngành về Triển khai Kế hoạch của HĐND huyện về tổng kết công tác HĐND huyện NK 2016-2021 (đ/c Tịnh)

Làm việc tại cơ quan

C

13h30: Họp BCĐ GPMB và công tác Tôn giáo

- 14h: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ Sở Khoa học Công nghệ;

- 15h: Họp Ban đại diện ngân hàng chính sách huyện (đ/c Hưng)

Đi cơ sở các xã Đ.Hải, Đ.Hòa, P.Hải

Khảo sát KNCT tại xã Phong An (đ/c Tịnh)

Thứ năm 14/01

S

8h: Làm việc với các ngành thông qua đề cương thành lập Thị xã Phong Điền (đ/c Quang)

Dự Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Sở Văn hóa và Thể thao

Làm việc tại cơ quan

Đi cơ sở

C

Họp Huyện ủy

Họp Huyện ủy

Hội nghị tổng kết Công tác XDĐ năm 2020 tại huyện ủy.

Đi cơ sở

Thứ Sáu

15/01

S

- 08h: Làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện;

- 09h30: Làm việc với Phòng Nội vụ huyện

- 08h: Dự hội nghị tổng kết công tác GD Quốc phòng An ninh 2020 (đ/c Ánh);

- 10h: Họp Hội đồng thi thăng hạn viên chức GD hạng IV lên hạn III

Đi cơ sở các xã  Đ.Lộc, Đ.Môn, Đ.Hương

Làm việc tại cơ quan

C

Họp Ban Thường vụ huyện ủy

Họp Ban Thường vụ huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

16/01

S

Tập huấn sử dụng các phần mềm cho cán bộ, công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện (đ/c Hào, Nhật)

 

 

 

C

 

 

 

 

Chủ nhật

17/01

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.407.354
Hiện tại 52 khách