Tìm kiếm

Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, tuần thứ 39 (Từ ngày 21-24/9/2020)
Ngày cập nhật 23/09/2020

Ngày

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái, UVBTV, PCT UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho

UVBTV, PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

21/9

S

07h30p: Họp trực tuyến công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và phòng chống dịch bệnh Covid-19

07h30: Họp trực tuyến công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và phòng chống dịch bệnh Covid-19

07h30: Họp trực tuyến công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và phòng chống dịch bệnh Covid-19

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

- 14h: Làm việc với GĐ Sở LĐTBXH;

-15h30: Dự công bố Quyết định Đoàn kiểm tra của Huyện ủy tại xã Phong Bình

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

22/9

S

Đi cơ sở

Làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp về ban hành văn bản QPPL của huyện (đ/c Ánh)

Đi cơ sở

Đi cơ sở

C

Nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn, thư công dân

Làm việc với Phòng Nội vụ và Phòng GDĐT (đ/c Thanh điện)

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

23/9

S

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 2

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 2

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 2

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 2

C

14h: Làm việc với Phòng TNMT, KTHT, TCKH, TT PTQĐ, BQL DA ĐTXD và UBND các xã, thị trấn về thu cấp quyền SDĐ 2020 và tình hình giải ngân XDCB (đ/c Hùng)

Kiểm tra cơ sở về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và phòng chống dịch bệnh Covid-19

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình tổ chức bộ máy tại trường TH&THCS Nguyễn Lộc Trạch, xã Điền Môn (đ/c Tịnh)

Thứ năm 24/9

S

08h: Họp BCĐ công tác tôn giáo và BCĐ GPMB huyện (đ/c Nhật, Hùng)

Tham dự diễn đàn “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2020

Xin nghỉ việc riêng

Khảo sát tình hình tổ chức bộ máy tại trường TH&THCS Điền Hòa, xã Điền Hòa (đ/c Tịnh)

C

- 14h: Làm việc với Phòng KTHT, TCKH, TT PTQĐ, BQL DA ĐTXD về danh mục đầu tư công cấp huyện và danh mục các CTMTQG năm 2021 (đ/c Hùng)

- 16h: Nghe Phòng TCKH báo cáo phân khai nguồn vốn kết dư (đ/c Nhàn)

- Làm việc tại cơ quan;

- Đi kiểm tra

Xin nghỉ việc riêng

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

25/9

S

Làm việc với đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Dự Hội nghị triển khai Văn bản QPPL tại Huyện (đ/c Ánh)

Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan

C

14h: Họp giải quyết cụ thể đơn, thư cụ thể còn tồn đọng (đ/c Hưng, Ánh)

Tham gia Đoàn kiểm tra của Huyện ủy tại xã Phong Bình

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình tổ chức bộ máy tại trường TH Phong Bình, xã Phong Bình (đ/c Tịnh)

Thứ bảy

26/9

S

Đi cơ sở

Kiểm tra cơ sở

 

 

C

 

 

 

 

Chủ nhật

27/9

S

 

Kiểm tra cơ sở về phòng dịch và CNX

 

 

C

 

 

 

 

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.060.635
Hiện tại 2.113 khách