Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, tuần thứ 35 (Từ ngày 24-30/8/2020)
Ngày cập nhật 25/08/2020

Ngày

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Q. CT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái, UVBTV, PCT UBND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

24/8

S

 7h30: Đi Kiểm tra cơ sở;

 

- 07h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19

-10h: Làm việc với Hội người mù huyện

 

Làm việc tại cơ quan

C

14h30: Họp Chi bộ VP HĐND&UBND huyện

14h30: Họp Chi bộ VP HĐND&UBND huyện

14h30: Họp Chi bộ VP HĐND&UBND huyện

Thứ Ba

25/8

S

-07h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 9h: Làm việc với các ngành, Ban quản lý dự án ĐTXD về giải quyết vướng mắc GPMB (đ/c Hùng)

 

-07h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 09h: Kiểm tra tiến độ xây dựng trường học (đ/c Thanh)

 

Làm việc tại cơ quan

C

- 14h: Làm việc với các ngành về CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 (đ/c Hùng)

- 16h: Làm việc các ngành, địa phương về công trình văn hóa (đ/c Nhi)

- 14h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch

 

Thứ Tư

26/8

S

-08h: Làm việc với các ngành rà soát công tác cấp giấy CNQSDĐ 08 tháng đầu năm;

- 09h30: Làm việc với các ngành về kết quả kiểm kê đất đai năm 2019;

- 10h30: Làm việc với các ngành về hoàn thiện phương án sử dụng đất lâm trường giao lại (đ/c Hùng 03 nội dung)

 

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 09h: Họp Hội đồng kỷ luật công chức (P. Nội vụ)

 

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX SXNN (đ/c Tịnh)

C

14h: Công bố quyết định phân công Thường vụ.

- 14h: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức mầm non (đ/c Thanh)

 

DK: Họp chuyên đề HĐND huyện

Thứ năm 27/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 09h30: Làm việc với ngành nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn bàn kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021 (đ/c Nhàn)

 - 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 9h30: Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình thực hiện các chính sách đối với người có công

cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội (đ/c Tịnh)

C

14h: Làm việc với UBND xã Phong Hiền, phòng TNMT về công tác quản lý

Đối thoại, giải quyết đơn bà Lê Thị Thỉu, xã Phong Xuân

Khảo sát tình hình thực hiện các chính sách đối với người có công

cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội (đ/c Tịnh)

Thứ Sáu

28/8

S

- 08h: Họp rà soát tình hình giải quyết đơn thư 07 tháng đầu năm (đ/c Ánh)

Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2020-2021;

 

Khảo sát tình hình thực hiện các chính sách đối với người có công

cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội (đ/c Tịnh))

C

- 13h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 15h30: Làm việc với các ngành về chuyển đổi chợ trên địa bàn (đ/c Hùng)

 

- 13h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Khảo sát tình hình thực hiện các chính sách đối với người có công

cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội (đ/c Tịnh)

Thứ bảy

29/8

S

- 07h30: Đi kiểm tra cơ sở

- 7h30: Dự hội nghị tổng kết năm học 2019-2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại Tỉnh

 

C

 

13h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19  (đ/c Hào, đ/c Hưng)

 

Chủ nhật

30/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19  (đ/c Hào, đ/c Hưng)

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Hào, đ/c Hưng)

 

 

C

 

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Hưng)

 

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.912 khách