Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Tuần thứ 34 (Từ ngày 17-23/8/2020)
Ngày cập nhật 18/08/2020

Ngày

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Q. CT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái, UVBTV, PCT UBND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

17/8

S

- 7h30: Kiểm tra các chốt kiểm soát y tế và công tác phòng chống dịch Covid;

-9h: Hội ý 02 Thường trực HĐND&UBND;

- 10h: Họp Thường trực BCĐ Covid - 19 huyện;

 

- 7h30: Kiểm tra các chốt kiểm soát y tế và công tác phòng chống dịch Covid;

-9h: Hội ý 02 Thường trực HĐND&UBND;

- 10h: Họp Thường trực BCĐ Covid - 19 huyện;

 

 09h: Hội ý 02 Thường trực HĐND&UBND;

 

C

Họp Ban thường vụ mở rộng thông qua danh mục đầu tư công

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn

Họp thông qua danh mục đầu tư công

Thứ Ba

18/8

S

- Làm việc tại cơ quan

- 10h: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

- 08h: Làm việc với Phòng LĐ-TBXH huyện

- 10h: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

Làm việc tại cơ quan

C

Đi cơ sở

- Làm việc với Lãnh đạo phòng GD&ĐT về chuẩn bị cho năm học  2020-2021

Đi cơ sở

Thứ Tư

19/8

S

- Làm việc tại cơ quan

- 10h: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

- 7h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn

- 10h: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX SXNN (đ/c Tịnh)

C

- 14h: Làm việc với Phòng TCKH; KTHT; UBND xã Phong An; Phong Sơn  về quyết toán kinh phí của 02 HTX điện;

- 15h30: Rà soát công tác XDCB và tiến độ giải ngân đến 18/8 (đ/c Hùng)

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX SXNN (đ/c Tịnh)

Thứ năm 20/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX SXNN (đ/c Tịnh)

C

13h30: Họp giao ban XDCB và đầu tư công 2020; giai đoạn 2020-2025 tại UBND tỉnh

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX SXNN (đ/c Tịnh)

Thứ Sáu

21/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX SXNN (đ/c Tịnh)

C

14h: Họp thông qua Đề án sáp nhập trường học ở 02 xã Điền Môn; Điền Hòa

Dự kiến: Đối thoại giải quyết đơn bà Lê Thị Thỉu, xã Phong Xuân

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX SXNN (đ/c Tịnh)

Thứ bảy

22/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19; (đ/c Hào, đ/c Nhật)

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19; (đ/c Hào, đ/c Nhật)

 

C

 

Thăm và kiểm tra các chốt kiểm soát y tế (đ/c Nhật)

 

Chủ nhật

23/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19  (đ/c Hào, đ/c Hưng)

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Hào, đ/c Hưng)

 

 

C

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Hưng)

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Hưng)

 

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.745 khách