Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần thứ 33 (Từ ngày 10-16/8/2020)
Ngày cập nhật 11/08/2020

Ngày

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Q. CT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái, UVBTV, PCT UBND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

10/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Làm việc tại cơ quan

C

- Làm việc tại cơ quan;

- 15h: Đi thăm các Trạm Y tế và kiểm tra các chốt Y tế;

- 15h: Đi thăm các Trạm Y tế và kiểm tra các chốt Y tế;

Họp chuyên trách HĐND huyện để thực hiện nội dung giám sát (đ/c Tịnh)

Thứ Ba

11/8

S

08h: Làm việc với Phòng KT-HT, BQLDA ĐTXD về quy mô các công trình chỉnh trang đô thị các xã, thị trấn theo danh mục đầu tư công của Tỉnh và quy mô các DA theo NQ 05 của HĐND tỉnh (đ/c Hùng)

- 08h: Làm việc với TT VH-TT và TT

- 09h: Họp triển khai kế hoạch vận hành khu cách ly tập trung huyện ;

 

Làm việc tại cơ quan

C

- 13h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Nhật);

15h30: Làm việc với các ngành về danh mục đầu tư công của huyện (đ/c Hùng)

- 13h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

12/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Làm việc với Phòng NN&PTNT để chuẩn bị giải trình về hoạt động của các HTX SXNN (đ/c Tịnh)

C

14h: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Kiểm tra các chốt y tế trên địa bàn huyện

Làm việc với Phòng LĐ-TBXH để chuẩn bị giám sát của HĐND huyện về thực hiện chính sách đối với người có công và BTXH (đ/c Tịnh)

Thứ năm 13/8

S

08h: Dự họp hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng)

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX SXNN và tình hình thực hiện chính sách đối với người có công cách mạng (đ/c Tịnh)

C

Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng

Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng

Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng

Thứ Sáu

14/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- Làm việc tại cơ quan

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Khảo sát tình hình hoạt động của các HTX SXNN và tình hình thực hiện chính sách đối với người có công cách mạng (đ/c Tịnh)

C

14h: Họp 04 trực thông qua danh mục đầu tư công huyện (tại Huyện ủy)

Kiểm tra các chốt y tế trên địa bàn huyện

14h: Họp 04 trực thông qua danh mục đầu tư công huyện (tại Huyện ủy)

Thứ bảy

15/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19; (đ/c Hào, đ/c Nhật)

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19; (đ/c Hào, đ/c Nhật)

 

C

kiểm tra công trình xây dựng cơ bản và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Thăm và kiểm tra các chốt kiểm soát y tế (đ/c Nhật)

 

Chủ nhật

16/8

S

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19  (đ/c Hào, đ/c Hưng)

- 7h30: Hop giao ban Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 (đ/c Hào, đ/c Hưng)

 

 

C

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Hưng)

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Hưng)

 

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.639 khách