Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Sơ đồ tổ chức huyện ủy
Ngày cập nhật 03/08/2016
HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số     đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3551220
Fax: 054.551220
Email: vphuphongdien@gmail.com


LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

Đ/C: Võ Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: vvvui.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Email: dkcoi.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Sơ đồ tổ chức huyện ủy
Ngày cập nhật 03/08/2016
HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số     đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3551220
Fax: 054.551220
Email: vphuphongdien@gmail.com


LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

Đ/C: Võ Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: vvvui.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Email: dkcoi.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Sơ đồ tổ chức huyện ủy
Ngày cập nhật 03/08/2016
HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số     đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3551220
Fax: 054.551220
Email: vphuphongdien@gmail.com


LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

Đ/C: Võ Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: vvvui.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Email: dkcoi.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Sơ đồ tổ chức huyện ủy
Ngày cập nhật 03/08/2016
HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số     đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3551220
Fax: 054.551220
Email: vphuphongdien@gmail.com


LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

Đ/C: Võ Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: vvvui.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Email: dkcoi.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Sơ đồ tổ chức huyện ủy
Ngày cập nhật 03/08/2016
HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số     đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3551220
Fax: 054.551220
Email: vphuphongdien@gmail.com


LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

Đ/C: Võ Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: vvvui.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Email: dkcoi.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Sơ đồ tổ chức huyện ủy
Ngày cập nhật 03/08/2016
HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số     đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3551220
Fax: 054.551220
Email: vphuphongdien@gmail.com


LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

Đ/C: Võ Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: vvvui.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Email: dkcoi.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Sơ đồ tổ chức huyện ủy
Ngày cập nhật 03/08/2016
HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số     đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3551220
Fax: 054.551220
Email: vphuphongdien@gmail.com


LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

Đ/C: Võ Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: vvvui.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Email: dkcoi.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Sơ đồ tổ chức huyện ủy
Ngày cập nhật 03/08/2016
HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số     đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3551220
Fax: 054.551220
Email: vphuphongdien@gmail.com


LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

Đ/C: Võ Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: vvvui.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Email: dkcoi.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Sơ đồ tổ chức huyện ủy
Ngày cập nhật 03/08/2016
HUYỆN ỦY PHONG ĐIỀN

Địa chỉ: Số     đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054.3551220
Fax: 054.551220
Email: vphuphongdien@gmail.com


LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

 

Đ/C: Võ Văn Vui - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: vvvui.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Đoàn Kỳ Côi - Phó Bí thư TT Huyện ủy

Email: dkcoi.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 8.117 khách