Tìm kiếm
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
429 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
5587/TB-PCTT16/11/201816/11/2018xVề việc kiện toàn Ban điều hành chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Phong Điền giai đoạn 2010-2020
25/TB-HÐND12/11/201812/11/2018xKết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện
182/TB-UBND07/11/201807/11/2018xKết luận của đồng chí Nguyễn Văn Bình- Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc v