Tìm kiếm
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Văn bản dự thảo xin ý kiến của các cơ quan hành chính nhà nước
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/02/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/02/2016
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.147.038
Hiện tại 988 khách