Tìm kiếm
THÔNG BÁO: bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Phong Điền năm 2019
Ngày cập nhật 19/02/2020

Ngày 14/02/2019, đồng chí Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số : 211 /QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Phong Điền năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Bổ sung nội dung xét tuyển đặc cách tại Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục vào làm việc tại các đơn vị trường học thuộc huyện Phong Điền năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; như sau:

- Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là người đã có thời gian được ký hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập (các đơn vị trường học) trên địa bàn huyện trước ngày 31/12/2015 đến nay, trong chỉ tiêu biên chế được giao, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách có kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn.

- Các nội dụng khác thực hiện theo Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Phong Điền năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm 2019, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.991.303
Hiện tại 5.008 khách