Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khí thế mới trong mùa xuân mới ở Phong Điền
Ngày cập nhật 17/02/2021
Phấn đấu xây dựng Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm nay hòa chung không khí với cả nước hân hoan chào đón xuân Tân Sửu 2021, càng làm cho mùa xuân trở nên ý nghĩa hơn. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền luôn một lòng theo Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội…

Đảng bộ huyện Phong Điền có 47 tổ chức cơ sở đảng (22 đảng bộ, 25 chi bộ). Với mục tiêu hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kì 2020 - 2025: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh. Phát triển công nghiệp kết hợp nông nghiệp sạch theo hướng công nghệ cao là nền tảng, huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật cho phát triển đô thị là giải pháp đột phá. Phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến xã; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và trở thành thị xã trước năm 2025, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.”

Hằng năm, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra chương trình, kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo HĐND, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, như: phát triển kinh tế thương mại- dịch vụ - du lịch; chương trình xây dựng nông thôn mới,..

Bên cạnh đó, xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động, quyết liệt và đồng bộ theo phương châm “rõ việc, rõ người thực hiện, rõ thời gian, rõ kết quả”, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác dân vận đã tập trung vào việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Chủ động, tích cực bám sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, cũng như tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân để giải quyết những bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã gắn với các chương trình, dự án trọng điểm của huyện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực. Trong công tác tổ chức, cán bộ, huyện Phong Điền đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị. Đồng thời quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bổ nhiệm cán bộ trẻ, có năng lực và trình độ chuyên môn.

Nhằm đổi mới tác phong, lề lối làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã duy trì và triển khai thực hiện quyết liệt trong toàn đảng bộ. Tăng cường kỉ cương, đề cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, vì sự hài lòng của người dân, qua đó đã bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn huyện về tinh thần, thái độ, trách nhiệm với công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chấp hành kỉ cương hành chính, giờ giấc làm việc. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tăng cường bám cơ sở, chủ động nắm tình hình tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo sự đồng thuận ý Đảng - lòng Dân.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả với phương châm“Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, xây là chiến lược cơ bản, lâu dài, chống là cấp bách, quyết liệt”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị  xã hội từ huyện đến cơ sở, của cán bộ, đảng viên. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương điển hình học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, coi trọng việc lấy ý kiến nhận xét về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Ông Nguyễn Đình Bách – Phó Bí thư  Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Trong thời gian tới huyện Phong Điền đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, sâu sát cơ sở, hướng vào giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Tăng cường công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đề xuất chính đáng của cơ sở, của nhân dân để chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời. Đề cao vai trò, trách nhiệm, nhất là nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử lý văn bản. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chào đón xuân Tân Sửu 2021, huyện Phong Điền đang hòa trong niềm vui chung khi quê hương, đất nước đang triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền tiếp tục đoàn kết, chung sức, nỗ lực, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu mạnh. Xây dựng Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.481.435
Hiện tại 2.290 khách