Tìm kiếm
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện
Ngày cập nhật 04/07/2019
Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 3/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phong Điền đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để triển khai một số văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và tiến hành quy trình công tác cán bộ. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình- TUV- Bí thư Huyện uỷ Phong Điền, đồng chí Võ Văn Vui - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trịnh Đức Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 24/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng cao đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 24/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị  32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới và kế hoạch số 112-KH/TU ngày 5/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... Sau khi nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Hội nghị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - TUV-  Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc cần triển khai ngay các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và tinh thần kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII  để xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện; đồng thời lập chương trình hành động, sớm đưa những nội dung của các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy vào đời sống thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn huyện.

 

Trần Minh (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.498.633
Hiện tại 301 khách