Tìm kiếm
Thường trực HĐND tỉnh giám sát chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 08/11/2018
Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 06/11, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn – UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án lớn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Theo báo cáo của UBND huyện Phong Điền trong thời gian qua, được sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành nên công tác thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện cơ bản đi vào nề nếp, tác động tích cực đến quản lý, sử dụng và chuyển dịch đất đai, thực hiện thu hồi tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Hiện huyện Phong Điền đã giao đất, cho thuê đất thực hiện 85 dự án, với tổng diện tích hơn 2740 ha. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai được thực hiện với nhiều hình thức góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết trong Nhân dân để thực thi đúng chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng kết hợp giải quyết kiến nghị, đơn thư của người dân đảm bảo đúng quy trình, thủ tục pháp luật quy định. Từ năm 2011 đến nay, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất trên địa bàn huyện là 15 đơn, trong đó đã giải quyết đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đạt 100%...

Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cũng kiến nghị với Đoàn Giám sát  HĐND tỉnh các nội dung như: xây dựng hệ thống thông tin về đất đai nhằm phục vụ tốt cho công tác thu hồi đất; điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy định liên quan đến giá đất, đơn giá bồi thường về tài sản và các chính sách của nhà nước khi thu hồi đất; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng….

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, huyện Phong Điền cần đánh giá toàn diện có bao nhiêu hộ tái định cư và khảo sát về vấn đề sinh kế, việc làm cho các hộ dân tại các khu tái định cư nhằm giúp họ ổn định cuộc sống; đối với công tác thu hồi đất, phải triển khai trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch….

Đài Truyền thanh huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.071.286
Hiện tại 432 khách