Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 05/9/2014 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Kế hoach số 26/KH-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 17/12/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới. Ngày 04/3/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2019.  
Đứng trước nguy cơ ngày càng lan rộng dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, sau khi phát hiện ổ dịch xuất hiện tại thôn Hiền An, xã Phong Sơn; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 về việc hành lập 03 chốt kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật để phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các đầu mối giao thông trên địa bàn huyện.  
Ngày 30/01/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 553/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang đô thị thị trấn Phong Điền  
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020” của Liên hợp quốc. Ngày 15/02/2019, UBND  huyện ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.  
Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại giai đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại giai đình và cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025. Ngày 25/02/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng huyện Phong Điền giai đoạn 2019-2025.  
Ngày 31/01/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ lạc và các sản phẩm nông nghiện hữu cơ năm 2019
Ngày 30/01/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc kiểm tra công tác Xây dựng chính quyền cơ sở năm 2019 trên địa bàn huyện.  
Quy định về hồ sơ bệnh án điện tử, ký kết quả giám định y khoa hay môi giới con nuôi dưới 16 tuổi, quy định giờ học Tiếng Anh đối với sinh viên cao đẳng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2019.
Đó là nội dung Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 29/01/2019 của UBND huyện Phong Điền về tinh giản biên chế năm 2019.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 898.902
Hiện tại 13 khách