Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng.
Ngày cập nhật 24/05/2021

Trước diễn biến  tình hình thời tiết trên địa bàn huyện diễn ra nắng nóng kéo dài, tình trạng người dân sử dụng lửa bất cẩn và đốt thực bì để trồng rừng thiếu kiểm soát gây cháy rừng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; để chủ động phòng ngừa cháy rừng trên địa bàn huyện, UBND huyện Phong Điền ban hành công văn số 1780/ UBND-HKL, ngày 24/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng.  UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng thực hiện một số biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng sau:

  1. UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng

- Tổ chức trực ban, trực chỉ huy, trực chòi canh và bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện các điểm cháy để huy động lực lượng, phương tiện cứu chữa kịp thời; đặc biệt là trong thời điểm bầu cử yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo không để xảy ra cháy rừng trong thời điểm bầu cử trên địa bàn.

- Tổ chức rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đã được trang cấp để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ - 5 sẵn sàng”; phân công lực lượng ứng trực trong thời gian diễn ra nắng nóng khi dự báo cháy rừng cấp IV, V; chú trọng thực hiện hiệu quả các phương án huy động lực lượng chữa cháy, không để xảy ra cháy lớn trên địa bàn quản lý.

          - Triển khai phổ biến và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Phong Điền năm 2021 và Phương án huy động lực lượng khi xảy ra cháy lớn của UBND huyện.

          - Tăng cường tần xuất phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn, tổ chức tuyên truyền lưu động ...về những nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP  ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. Thời gian phát thanh được bố trí vào các khung thời gian hợp lý của địa phương nhằm đảm bảo người dân nắm được các quy định của pháp luật về QLBVR-PCCCR.

- Nghiêm cấm việc đốt thực bì, đốt nương, đốt rác, đốt lửa lấy ong và các hành vi dùng lửa trái quy định có thể gây ra cháy rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.

          2. Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm huyện

          - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.

- Rà soát các tồn tại, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng  trên địa bàn để tham mưu UBND huyện giải pháp và phương hướng khắc phục.

          - Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng để phối hợp, hỗ trợ các địa phương và tổ chức chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

- Tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân và thủ phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND-UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.291 khách