Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Phong Điền chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn
Ngày cập nhật 06/05/2021
Niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Phong An

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021 trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp, là ngày hội lớn của toàn dân, Phong Điền đã và đang tích cực chuẩn bị chu đáo các công việc, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện Phong Điền cho biết, đến thời đểm này việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, trụ sở các đơn vị lực lượng vũ trang đã được thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đề ra. UBBC huyện đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 07/NQ-UBBC ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó: Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 30 đại biểu; Tổng số đơn vị bầu cử là 10 đơn vị; số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu trên một đơn vị bầu cử là 03 đại biểu. Thành lập 10 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện tại 10 Đơn vị bầu cử đảm bảo đúng thời gian luật định, với số lượng thành viên là 110 người (mỗi Ban bầu cử là 11 người). Thành lập Tổ chuyên viên thường trực giúp việc UBBC huyện gồm 05 thành viên.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hội nghị đã căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng là 50 người. Trước Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã có 10 người đã gửi đơn xin thôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Về cơ cấu, thành phần của 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là phụ nữ: 24 người, chiếm tỷ lệ 48% (Theo Nghị quyết số 1187 phải đạt 35%). Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là người trẻ tuổi: 21 người, chiếm tỷ lệ 42% (Theo Nghị quyết số 1187 phấn đấu đạt 15%). Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là người ngoài Đảng: 06 người, chiếm tỷ lệ 12% (Theo Nghị quyết số 1187 phấn đấu đạt 10%). Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là người dân tộc thiểu số: 01 người, chiếm tỷ lệ 2%. Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 được giới thiệu ứng cử (tái cử): 16 người, chiếm tỷ lệ 32% (Theo Nghị quyết số 1187 phấn đấu từ đạt 30%).

Công tác biên tập tiểu sử, danh sách của những người ứng cử được tiến hành kịp thời, đảm bảo chính xác để thực hiện in ấn, niêm yết theo luật định. UBBC huyện đã tổ chức 02 Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho UBBC huyện, UBBC các xã, thị trấn và các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn toàn huyện với số lượng 630 người tham gia tập huấn. UBND các xã, thị trấn đã xác định khu vực bỏ phiếu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gồm có tổng cộng 101 khu vực bỏ phiếu. UBND các xã, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp đã quyết định thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu đảm bảo thời gian theo quy định (trước ngày 03/4/2021). Theo đó, đã thành lập 101 Tổ bầu cử, với số lượng thành viên là 1.385 thành viên.Thành lập các Tổ chuyên viên giúp việc UBBC cấp xã: UBBC cấp xã (15/16 đơn vị) đã quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc UBBC cấp xã với số lượng 205 thành viên. UBND các xã, thị trấn đã lập danh sách cử tri mẫu theo đúng biểu mẫu số 33/HĐBC được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia; đồng thời, từ ngày 13/4/2021 đã thực hiện niêm yết danh sách cử tại trụ sở UBND cấp xã và tại các địa điểm bỏ phiếu. Theo đó, số lượng cử tri tính đến ngày 19/4/2021 là 79.931 cử tri (trong đó cử tri nam: 39.972 cử tri, cử tri nữ: 39.959 cử tri).

Niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường của huyện Phong Điền, nơi nào cũng rộn ràng không khí chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  sắp tới. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu được treo khắp các tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng, trụ sở các cơ quan, đơn vị... khiến lòng người càng thêm náo nức. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Phong Điền Thái Ngọc Thuận cho biết, trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó coi trọng tuyên truyền, phổ biến các thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các nội dung liên quan đến pháp luật bầu cử trên các chương trình phát thanh của huyện, tuyên truyền trực quan bằng các pa nô, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe lưu động. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Anh Nguyễn Như Thuần, trú tại thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa, chia sẻ: “Những ngày này tôi thấy không khí thật phấn khởi. Thông qua công tác tuyên truyền cổ động trực quan cũng như các chương trình phát thanh, tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong thực hiện quyền của công dân để bầu chọn những đại biểu ưu tú gần dân, lắng nghe dân và hành động vì dân”.

Ông Trần Quang Cườm - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phong Điền cho biết, để công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, Ban Tuyên giáo đã có hướng dẫn cụ thể từ rất sớm để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Công tác tuyên truyền được triển khai trong 3 đợt trước, trong và sau bầu cử với hình thức và nội dung đa dạng, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Tập trung cho công tác chuẩn bị, quá trình bầu cử, kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, ông Trần Quang Cườm, cho biết thêm.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, hiện nay huyện Phong Điền cũng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí; chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống COVID - 19. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng từ nay đến ngày bầu cử 23/5, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng huyện Phong Điền ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.430 khách