Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền tháng 4/2021
Ngày cập nhật 04/05/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tháng 01/2021 tại Trung tâm hành chính công huyện Phong Điền như sau:

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Tổng số

Đúng hạn

Trễ hạn

 

Tổng cộng

3362

3360

2851

509

1

Chứng thực

22

22

22

0

2

Đất đai

1311

1309

932

377

3

Môi trường

5

5

5

0

4

Thủy lợi

1

1

0

1

5

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

1

1

1

0

6

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

1

1

1

0

7

Tổ chức phi chính phủ

1

1

1

0

8

Thi đua - Khen thưởng

8

8

8

0

9

Hộ tịch

26

26

24

2

10

Giao dịch bảo đảm

694

694

621

73

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

22

22

22

0

12

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

12

12

12

0

13

Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

246

246

246

0

14

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

111

111

107

4

15

Kinh doanh Khí

1

1

0

1

16

Đầu tư xây dựng

44

44

24

20

17

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

77

77

77

0

18

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

3

3

3

0

19

Bảo trợ xã hội

735

735

733

2

20

Hoạt động xây dựng

41

41

12

29

2. Kiến nghị và đề xuất:

Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo:

- Yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường:

+ Chỉ đạo cán bộ, công chức của đơn vị khẩn trương giải quyết các hồ sơ đang giải quá hẹn để trả cho tổ chức, công dân đúng thời gian quy định (trong đó thủ tục có hồ sơ trễ hẹn nhiều: Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện).

+ Ban hành văn bản công khai xin lỗi và hẹn trả kết quả gửi về cơ qua đầu mối (Trung tâm hành chính công) để thông báo cho tổ chức, công dân.

- Các phòng, ban chuyên môn:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Nghiêm túc chấp hành thực hiện việc cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện.

- Đề nghị Phó giám đốc phụ trách chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phong Điền:

+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Chỉ đạo bộ phận cấp giấy và bộ phận Hành chính-Tổng hợp khẩn trương vào số, sổ chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công huyện để kịp thời trả cho công dân.

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị theo quy định.

Trung tâm hành chính công huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 8.146 khách