Tìm kiếm
Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/04/2020

Ngày 03/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND phê duyệt công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (Sửa đổi TTHC số 01, 02 tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.529 khách