Tìm kiếm

Tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 10/04/2020

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đáp ứng yêu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, ngày 07/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2862/UBND-CTTĐT về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020, Công văn số 8363/VPCP-KSTT ngày 17 tháng 9 năm 2019, Công văn số 11796/VPCP-KSTT ngày 26 tháng 12 năm 2019); bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng;

Sở Thông tin truyền thông tiếp tục chủ trì thực hiện nội dung Công văn số 2596/UBND-CT, ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc.

Song song đó, Văn phòng UBND tỉnh rà soát, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đường truyền, trang thiết bị và cài đặt phần mềm họp trực tuyến đảm bảo 100% các đơn vị tham gia họp trực tuyến với UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh triển khai giải pháp ký số trên sim di động thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

https://thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.371.591
Hiện tại 4.983 khách