Tìm kiếm
Thông báo tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 25/06/2019

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của UBND huyện; UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2019 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện và địa bàn các xã, thị trấn trong huyện, cụ thể như sau:

 

1. Tại Trụ sở Tiếp dân của UBND huyện, địa chỉ: Số 31 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền:

- Đồng chí Trịnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp dân vào các ngày 05/7; 09/8 và 18/9/2019

- Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp dân vào các ngày  06/9; 07/11 và 05/12/2019;

2. Tiếp dân tại trụ sở các xã, thị trấn:

- Đồng chí Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:

+ Tiếp dân tại trụ sở UBND xã Phong Hải, vào ngày 18/10/2019;

+ Tiếp dân tại trụ sở UBND xã Phong Bình, vào ngày 21/11/2019.

- Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện:

+ Tiếp dân tại trụ sở UBND xã Phong Thu, vào ngày 25/7/2019;

+ Tiếp dân tại trụ sở UBND xã Điền Hương, vào ngày 22/8/2019;

+ Tiếp dân tại trụ sở UBND xã Phong Xuân, vào ngày 03/10/2019;

+ Tiếp dân tại trụ sở UBND xã Phong Hòa, vào ngày 20/12/2019;

Để việc tiếp dân diễn ra được tốt, UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí buổi tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch tiếp dân định kỳ thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào ngày khác trong tuần hoặc tuần kế tiếp.

 

Phi Hưng (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.991.353
Hiện tại 5.027 khách