Tìm kiếm
Kỳ họp HDND huyện lần thứ 8, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra từ ngày 10-15/7/2019
Ngày cập nhật 12/06/2019

Đó là nội dung Thông báo số 05/TB-HĐND huyện, ngày 28/5/2019 của Thường trực HĐND huyện khoá VI.

 

Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8, sẽ tập trung Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện 6 tháng đầu năm 2019, bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ về phát triển KT-XH huyện 6 tháng cuối năm 2019; đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Quyết toán ngân sách huyện/xã năm 2018; xem xét, thảo luận các báo cáo về công tác giải quyết đơn thư của công dân; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác xét xử, kiểm sát, thi hành án của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án huyện; báo cáo hoạt động của TT HĐND, UBND và các Ban HĐND huyện; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN huyện đối với HĐND, UBND  huyện. Đặc biệt kỳ họp này, trên tinh thần quy chế hoạt động của HĐND, HĐND huyện khóa VI sẽ xem xét kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND huyện. Thời gian cuối phiên họp, HĐND huyện dành thời gian để chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND huyện.

Trên cơ sở các báo cáo của UBND huyện; TT HĐND huyện; các Ban HĐND huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Toà án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp lần này. Hội đồng sẽ thảo luận và dự kiến thông qua 05 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018; Nghị quyết thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện; Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung các chức danh của HĐND, UBND huyện.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện khóa VI khẩn trương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, góp phần cho kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI sắp tới được thành công tốt đẹp.

 

Phi Hưng (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.498.576
Hiện tại 298 khách