Tìm kiếm
Kỳ họp HDND huyện lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra từ ngày 13-14/12/2018
Ngày cập nhật 08/11/2018

Đó là nội dung Thông báo số 24/TB-HĐND huyện, ngày 02/11/2018 của Thường trực HĐND huyện khoá VI.

Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 7 sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện năm 2018, bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ về phát triển KT-XH huyện năm 2019; đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và nhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2019. Xem xét, thảo luận các báo cáo về công tác giải quyết đơn thư của công dân; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác xét xử, kiểm sát, thi hành án của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án huyện; Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, UBND và các Ban của HĐND huyện khóa VI; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ, kiến nghị của UBMTTQVN huyện đối với HĐND, UBND huyện. Nghe báo cáo tình hình sử dụng đất và xem xét và thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2018, kế hoạch sử dụng đất năm 2019…

Đặc biệt kỳ họp này, trên tinh thần quy chế hoạt động của HĐND, HĐND huyện khóa VI sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Thời gian cuối phiên họp, HĐND huyện dành thời gian để chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND huyện.

Trên cơ sở các báo cáo của UBND huyện; TT HĐND huyện; các Ban HĐND huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Toà án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp lần này. Hội đồng sẽ thảo luận và dự kiến thông qua 06 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị dự toán ngân sách huyện năm 2019; Nghị quyết thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp; Nghị về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Nghị quyết về kkết quản giám sát công tác dồn điền, đổi thửa trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện và cuối cùng là Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện khóa VI khẩn trương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, góp phần cho kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VI sắp tới được thành công tốt đẹp.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 895.004
Hiện tại 149 khách