Tìm kiếm
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Phong Điền ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018
Ngày cập nhật 29/10/2018

Ngày 15/10/2018, UBMTTQVN Huyện ban hành Kế hoạch số 20/KH-BTT về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, qua đó thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018, đồng thời để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng. chính sách pháp luật của nhà nước về Đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới; về lịch sử vẽ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh đó, trong dịp này, nhằm đánh giá, biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư.

Theo Kế hoạch, năm nay “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ diễn ra từ ngày 01/11 đến ngày 18/11/2018  và UBMTTQVN huyện chọn khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc sẽ nơi tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm của tỉnh.

Để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt hiệu quả thiết thực, UBMTTQVN huyện yêu cầu các thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư tập trung vào phần Hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tạo khí thế sôi nổi nhằm thu hút sự tham gian đông đảo các tầng lớp nhân dân đến với ngày Hội.

Đài Truyền thanh huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 979.012
Hiện tại 295 khách