Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình TDCS theo NQ số 11/2022/NQ-CP để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao
Ngày cập nhật 20/09/2023
Các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 đang được đẩy mạnh giải ngân

Để góp phần phục hồi phát triển kinh tế và sớm ổn định cuộc sống cho người dân, NHCSXH đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt việc giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

 

Ngay sau khi Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Phong Điền đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương các xã, thị trấn  kịp thời rà soát nhu cầu vay vốn và giải ngân. Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn được phân giao cho đơn vị trong giai đoạn 2022 - 2023 là 38,681 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là 27,681 tỷ đồng, năm 2023 đến nay là 11 tỷ đồng) gồm 03/05 chương trình được hỗ trợ theo Nghị quyết số 11. Đến nay PGD NHCSXH huyện đã giải ngân gần 36 tỷ đồng (đạt 93% kế hoạch) đến đúng với các đối tượng thụ hưởng.

Qua triển khai thực hiện các Chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đã tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 600 lao động; gần 60 ngôi nhà ở xã hội được xây mới, cải tạo, sửa chữa và 34 học sinh, sinh viên mua máy tính và trang thiết bị học tập trực tuyến,…Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh - xã hội và ổn định đời sống của người dân trên địa bàn.

Ông Trương Công Huy, Giám đốc PGD NHCSXH huyện Phong Điền cho biế: “ Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện, với sự tham gia quyết liệt, đồng bộ của các cấp ngành,… đến nay, các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 đã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc cán bộ được phân công theo dõi địa bàn, chủ động phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn và các Hội, đoàn thể nhận uỷ thác cấp xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đến với các đối tượng thụ hưởng để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần phục hồi nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết nhiều vấn đề lao động, việc làm trên địa bàn huyện”.

 

NHCSXH huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.138 khách