Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng chính sách xã hội huyện góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phong Điền năm 2022
Ngày cập nhật 08/03/2023

Là một thành viên Ban giảm nghèo của huyện, Ngân hàng CSXH luôn đồng hành thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Trong năm 2022, Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được những kết quả quan trọng. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận ủy thác các xã, thị trấn đã giải ngân cho 210 lượt hộ nghèo, 288 lượt hộ cận nghèo vay vốn ưu đãi với số tiền 21.733 triệu đồng, 1.548 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 75.957 triệu đồng; cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay với số tiền 4.038 triệu đồng; cho vay đi lao động ở nước ngoài với số tiền 470 triệu đồng; 657 lượt hộ vay giải quyết việc làm với số tiền 32.565 triệu đồng. Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp người nghèo tạo việc làm tại chổ, cải thiện chất lượng cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từ đó nâng cao thu nhập, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện có 860 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,86%; giảm 272 hộ, tỷ lệ giảm 0,94%; có 1.121 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,73%; giảm 42 hộ, giảm 0,18%.

Mô hình hộ gia đình chăn nuôi bò sinh sản

Bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của ngành trong năm 2023 và là thành viên của Ban Chỉ đạo Giảm nghèo của huyện trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đoàn thể các cấp triển khai cho vay nguồn vốn ưu đãi, đặc biệt là nguồn vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ nhằm hỗ trợ tạo điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, có phương án sản xuất … được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giúp hộ gia đình thoát nghèo một cách bền vững, đảm bảo đúng theo tinh thần, chủ trương của Đảng, Chính phủ là "Không để ai bị bỏ lại phía sau". 

NHCSXH huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.649.388
Hiện tại 3.690 khách