Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công huyện Qúy IVnăm 2022
Ngày cập nhật 05/12/2022

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo tổng hợp báo cáo của Trung tâm hành chính công Huyện, UBND huyện thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong Quý IV năm 2022 về dịch vụ hành chính công, cụ thể như sau:

1. Kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng

- Số phiếu phát ra: 700 phiếu;

- Số phiếu thu vào: 402 phiếu; trong đó: 402 phiếu hợp lệ; 0 phiếu không hợp lệ.

TT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

402

100

0

-

0

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

402

98,01

8

1,99

0

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

Nguyễn Đăng Sáu Tý

19

95

1

5

-

-

 

Nguyễn Công Lực

181

94,76

10

5,24

-

-

 

Nguyễn Thị Nhi

189

98,95

2

1,05

-

-

 

Hồ Thị Huệ

-

-

-

-

-

-

 

Hoàng Dũng

-

-

-

-

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

 Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

19

95

1

5

0

-

2

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

181

94,76

5

2,62

5

2,62

3

Phòng Tài Chính – Kế hoạch

78

100

  •  

-

-

-

4

Phòng tài nguyên và Môi trường

58

87,88

6

9,09

2

3,03

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

42

95,45

2

4,55

0

-

6

Phòng Nội vụ

4

100

0

-

0

-

7

Phòng LĐTBXH

-

-

-

-

-

-

8

Phòng Văn hóa và Thông tin

-

-

-

-

-

-

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo

-

-

-

-

-

-

10

Phòng NNPTNT

-

-

-

-

-

-

11

Văn phòng HĐND và UBND huyện

-

-

-

-

-

-

 

TT HCC
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 4.511 khách