Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp

Phong Điền khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Ngày cập nhật 06/06/2022
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2022.

     Sáng ngày 06/6, Trung tâm Chính trị huyện Phong Điền tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I năm 2022. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Trần Quang Cườm, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phong Điền.

 

     Tham gia lớp học có 112 học viên - đây là những đảng viên mới kết nạp (trong thời gian dự bị), trong thời gian 07 ngày (từ ngày 06/6 đến ngày 12/6) các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đó là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch.  

     Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Võ Thành Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phong Điền, khẳng định: “Bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên mới có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, kiên định mục tiêu lý tưởng là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Đồng chí cũng đã yêu cầu học viên cần xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác trong quá trình học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi với giảng viên. Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, tập trung nghiên cứu sâu hơn các chuyên đề truyền đạt trong giáo trình giảng dạy, bổ sung kịp thời nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp truyền đạt cho học viên đạt hiệu quả cao nhất”.

     Qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho đảng viên dự bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên,… Đồng thời nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội ở nơi mình đang công tác, sinh sống và qua đó sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị và xã hội; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tiến Dũng (TT VH, TT& TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.705.142
Hiện tại 2.028 khách