Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện Phong Điền đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4
Ngày cập nhật 28/04/2022
Trang trí tuyên truyền ngày 30/4 tại trung tâm huyện Phong Điền

     Cách đây 47 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

     Trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

     Đối với huyện Phong Điền, Thường trực Huyện ủy, HĐND&UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của chiến thắng ngày 30/4, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc và thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người đã hy sinh xương máu của mình cho cách mạng giải phóng dân tộc.

     Trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 gắn với ngày Quốc tế lao động 01/5; đẩy mạnh tuyên truyền với những hình thức phong phú và đa dạng như thông qua các Hội nghị, hội thi, tọa đàm, truyền thông lưu động, trực quan, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích,… tại các trục đường chính và khu đông dân cư trên toàn địa bàn huyện; thông qua hệ thống Đài truyền thanh huyện, truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của huyện và các địa phương đã tăng cường xây dựng các bản tin, chuyên mục, chương trình, chuyên đề,.... về kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 gắn với ngày Quốc tế lao động 01/5, về truyền thống anh hùng của dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, tạo nên không khí thi đua yêu nước trong toàn thể nhân dân và gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid - 19, chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm. Cho đến nay, dịch Covid - 19 cơ bản đã được kiểm soát; kinh tế, xã hội từng bước được phục hồi, phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

     Để góp phần phát huy giá trị truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về một số nội dung như: thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ,  nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; trong đó nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm. Từ đó, tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho đông đảo quần chúng nhân dân; Tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu, đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt là đấu tranh đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối.

     Ngày nay, con đường cách mạng Việt Nam đứng trên con đường mới, thời cơ mới, mỗi một người dân chúng ta đang chung sức, chung lòng, đem hết tài năng và trí tuệ để xây dựng và phát triển quê hương, làm rạng rỡ truyền thống anh hùng, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sánh ngang với cường quốc năm châu, như Bác Hồ từng mong ước.

 

Khánh Trình (TT VH,TT & TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.481.435
Hiện tại 2.430 khách