Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, tuần thứ tuần thứ 06 (Từ ngày 07-13/02/2022)
Ngày cập nhật 08/02/2022

Ngày

Đ/c Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái, UVBTV,

P. Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hồ Đôn, HUV,

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Cho, UVBTV, PCT TT HĐND huyện

Thứ Hai

07/02

S

08h30: Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự Lễ Phát động Tết trồng cây năm 2022;

09h30: Hội ý Thường trực Huyện ủy;

10h00: Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự gặp mặt CB, CC Văn phòng đầu năm;

08h30: Chủ tịch, các PCT UBND huyện dự Lễ Phát động Tết trồng cây năm 2022;

10h00: Đi thăm vùng ĐB DTTS, miền núi

C

13h00: Làm việc tại cơ quan

13h00: Làm việc tại cơ quan

 

13h00: Làm việc tại cơ quan

13h00: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

08/02

S

07h30: Đi cơ sở

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Đi cơ sở

07h30: Đi cơ sở

C

13h30: Đi cơ sở

13h30: Đi cơ sở

13h30: Đi cơ sở

13h30: Đi cơ sở

Thứ Tư

09/02

S

07h30: Đi cơ sở

07h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch

07h30: Đi cơ sở

07h30: Đi cơ sở

C

13h30: Làm việc tại cơ quan

13h30: Đi cơ sở

13h30: Làm việc tại cơ quan

13h00: Đi cơ sở

Thứ năm

10/02

S

07h30: Gặp mặt quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự;

08h00: Làm việc với các ngành triển khai Nghị quyết số 15 và rà soát các tiêu chí đo thị loại IV và danh mục dự án đề xuất tỉnh hỗ trợ (đ/c Quang, Hùng)

08h00: Dự Hội thảo “Tiềm năng phát triển và định hướng bảo tồn các giống Mai vàng Huế” tại Đại Nội Huế

08h00: Tiếp công dân Trực tuyến với PCT UBND định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (đ/c Ánh)

07h30: Đi cơ sở

C

13h30: Đi cơ sở

13h30: Làm việc tại cơ quan

13h30: Đi cơ sở

13h00: Đi cơ sở

Thứ Sáu

11/02

S

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Đi cơ sở

C

13h30: Làm việc tại cơ quan

13h30: Làm việc tại cơ quan

13h30: Làm việc tại cơ quan

13h00: Đi cơ sở

Thứ Bảy

12/02

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/02

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.587 khách